(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohotovosť dopravného prostriedku

Definícia pojmu pohotovosť dopravného prostriedku v ekonomickom slovníku. Výraz pohotovosť dopravného prostriedku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pohotovosť dopravného prostriedku“

Komplexná vlastnosť dopravného prostriedku zahrňujúca jeho bezporuchovosť a opraviteľnosť v podmienkach prevádzky; číselne sa vyjadruje ukazovateľom pohotovosti, napr. pravdepodobnosťou, že bude v ľubovoľne zvolenom okamihu v prevádzkyschopnom stave.

Už ste čítali?