(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pohľadávka banky

Definícia pojmu Pohľadávka banky v ekonomickom slovníku. Výraz Pohľadávka banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Pohľadávka banky“

Pohľadávka banky voči dlžníkovi na zaplatenie úveru alebo vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy spolu s príslušenstvom pohľadávky banky a súčasťami pohľadávky banky.

Už ste čítali?