(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pohľadávka

Definícia pojmu pohľadávka v ekonomickom slovníku. Výraz pohľadávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky, Faktoring, Pôžičky a splátky, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „pohľadávka“

Právna zodpovednosť za následky nevykonaných úkonov.

Account Receivable (pohľadávka) – nárok veriteľa na určité peňažné, prípadne vecné plnenie zo strany dlžníka. Je to dlžná suma reprezentovaná faktúrou doposiaľ nezaplatenou kupujúcim. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Account Receivable.

predstavuje nárok veriteľa na určité plnenie zo strany dlžníka.

je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Už ste čítali?