(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podrobné časové plánovanie

Definícia pojmu podrobné časové plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz podrobné časové plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „podrobné časové plánovanie“

časové plánovanie prevádzky Stanovenie úloh na splnenie východzieho cieľu a/alebo dátumov ukončenia činnosti alebo skupiny činností, ktoré ukazuje, kedy musia byť tieto činnosti vykonané, ak má byť výrobný príkaz načas splnený. Tieto dátumy sa používajú pri expedičnej činnosti alebo riadení výrobného strediska.

Už ste čítali?