(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podpovrchový dopravný prostriedok

Definícia pojmu podpovrchový dopravný prostriedok v ekonomickom slovníku. Výraz podpovrchový dopravný prostriedok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „podpovrchový dopravný prostriedok“

Dopravný prostriedok určený na prepravu osôb a vecí (nákladov) na podpovrchovej komunikácii; t. j. na komunikácii vybudovanej v hĺbkovej oblasti ovplyvnenej povrchovou zástavbou.

Už ste čítali?