Podporená znalosť

Definícia pojmu Podporená znalosť v ekonomickom slovníku. Výraz Podporená znalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Podporená znalosť“

Všetky značky alebo produkty v danom segmente, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na ne spomenúť na základe pripomenutia.