(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podpoistenie

Definícia pojmu Podpoistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Podpoistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Podpoistenie“

poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika.

Už ste čítali?