podniková logistika

Definícia pojmu podniková logistika v ekonomickom slovníku. Výraz podniková logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „podniková logistika“

Oblasť účelových aplikácií logistického prístupu, ktoré vychádzajú z bezprostredných požiadaviek a záujmov konkrétnych podnikov, zahŕňajúcich spravidla vnútropodnikové i vonkajšie hmotné a informačné toky, najvýznamnejšia oblasť hospodárskej logistiky.