podnikateľský sektor

Definícia pojmu podnikateľský sektor v ekonomickom slovníku. Výraz podnikateľský sektor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „podnikateľský sektor“

Časť obchodnej činnosti so spoločnou charakteristikou napr. priemyselný, chemický, potravinársky veľkoobchod.