Podnikateľská činnosť poisťovní

Definícia pojmu Podnikateľská činnosť poisťovní v ekonomickom slovníku. Výraz Podnikateľská činnosť poisťovní sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Podnikateľská činnosť poisťovní“

Viď heslo investičné operácie poisťovní.