(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podnikateľ

Definícia pojmu Podnikateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Podnikateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Podnikateľ“

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, na základe oprávnenia alebo zo zákona. Podniká na vlastný účet, hospodári s majetkom a nesie podnikateľské riziko.

Už ste čítali?