(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podmienky poskytnutia

Definícia pojmu Podmienky poskytnutia v ekonomickom slovníku. Výraz Podmienky poskytnutia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Podmienky poskytnutia“

Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla dlžníkovi úver.

Už ste čítali?