(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podmienečne prepravovaná vec

Definícia pojmu podmienečne prepravovaná vec v ekonomickom slovníku. Výraz podmienečne prepravovaná vec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „podmienečne prepravovaná vec“

Vec (tovar, predmet, látka), ktorej preprava je dovolená, len keď sú splnené osobité prepravné podmienky, pretože jej povaha predstavuje pre prepravu nebezpečenstvo, prevádzkové ťažkosti, príp. vyžaduje určité bezpečnostné oparenia.

Už ste čítali?