podlaha kontajnera

Definícia pojmu podlaha kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz podlaha kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „podlaha kontajnera“

Nosná konštrukčná časť prenášajúca zaťaženie nákladu a dynamických síl motorového vozíka na spodok kontajnera.