Podielový list

Definícia pojmu Podielový list v ekonomickom slovníku. Výraz Podielový list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Firmy a podnikanie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Podielový list“

je cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu.

Dokument potvrdzujúci držanie podielu v spoločnosti v prípade akciovej spoločnosti je tento dokument akcivým certifikátom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Share Certifikate.

Cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu.