(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podielový fond – otvorený – OPF

Definícia pojmu Podielový fond – otvorený – OPF v ekonomickom slovníku. Výraz Podielový fond – otvorený – OPF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Podielový fond – otvorený – OPF“

Podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list.

Už ste čítali?