(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podielnik

Definícia pojmu Podielnik v ekonomickom slovníku. Výraz Podielnik sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Podielnik“

je investor, ktorý nadobudol podielové listy.

Investor, ktorý nadobudol podielové listy.

Už ste čítali?