podiel trhu

Definícia pojmu podiel trhu v ekonomickom slovníku. Výraz podiel trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „podiel trhu“

Podiel predaja (vyjadrený kvantitatívnymi alebo finančnými vzťahmi) určitej kategórie výrobkov jedného dodávateľa (spoločnosti alebo značky) a celkový odbyt dodávateľov výrobku príslušnej kategórie v určitom časovom období.