(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podiel na trhu

Definícia pojmu Podiel na trhu v ekonomickom slovníku. Výraz Podiel na trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Podiel na trhu“

kvalitatívny ukazovateľ úspešnosti podnikateľského subjektu vo vzťahu k ostatným subjektom podnikajúcim v danej oblasti. Vyjadruje percentuálny podiel podnikateľského subjektu na celkovom objeme obchodu v danej oblasti podnikania.

Už ste čítali?