(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

podiel na prebytku poistného

Definícia pojmu podiel na prebytku poistného v ekonomickom slovníku. Výraz podiel na prebytku poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „podiel na prebytku poistného“

Pri väčšine poistení ide spravidla o dlhodobé poistné zmluvy. Výpočet splátok je založený na opatrnosti. Pri ich výpočte sa prihliada predovšetkým na vývoj úrokovej miery a na tabuľky úmrtnosti. Keďže výnosy dosiahnuteľné v budúcich rokoch nemožno presne určiť, predbežné výpočty výšky podielov na prebytku poistného sa robia na základe odhadov, ktoré sú založené na práve existujúcich podmienkach na finančných trhoch.

Už ste čítali?