podávateľ

Definícia pojmu podávateľ v ekonomickom slovníku. Výraz podávateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „podávateľ“

Osoba alebo organizácia odovzdávajúca dopravcovi zásielku na prepravu (nemusí byť odosielateľom).