Počítačové právo

Definícia pojmu Počítačové právo v ekonomickom slovníku. Výraz Počítačové právo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Počítačové právo“

je súbor právnych noriem, ktoré upravuju vzťahy, týkajúce sa autorov programov, počítačov a systémov