(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Počítačová kriminalita

Definícia pojmu Počítačová kriminalita v ekonomickom slovníku. Výraz Počítačová kriminalita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Počítačová kriminalita“

je uznačenie trestného činnu zameraného proti počítačom ako aj trestné činy páchané pomocou počítača, je nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužívanie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu

Už ste čítali?