(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Počiatočná hodnota podielu

Definícia pojmu Počiatočná hodnota podielu v ekonomickom slovníku. Výraz Počiatočná hodnota podielu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Počiatočná hodnota podielu“

je hodnota prvého podielu vyjadrená v EUR (prípadne inej mene) a je určená štatútom podielového fondu.

Suma, za ktorú sa podiel vydáva od prvého dňa vytvárania podielového fondu, najdlhšie však po dobu jedného mesiaca.

Už ste čítali?