(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pobytový tábor

Definícia pojmu Pobytový tábor v ekonomickom slovníku. Výraz Pobytový tábor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Pobytový tábor“

je účelové zariadenie Ministerstva vnútra SR. Žiadateľ o azyl má právo zdržiavať sa v ňom počas celého azylového konania. Pobytový tábor môže opustiť na základe priepustky – povolenia od vedenia tábora. V prípade, že žiadateľ o azyl nemal pohovor s Migračným úradom, môže požiadať o priepustku len na 24 hodín. Ak tento pohovor prebehol, môže požiadať o priepustku na 7 dní. Taktiež môže požiadať o dlhodobú priepustku, v prípade, že môže preukázať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie si vlastného bývania a stravy alebo existenciu osoby, ktorá ich poskytne. Ak opustí tábor bez priepustky a bude sa mimo tábora zdržiavať viac ako 7 dní, jeho azylové konanie bude zastavené a dôvody pre udelenie azylu nebudú ďalej skúmané. Pobytové tábory sú v Gabčíkove a Rohovciach.

Už ste čítali?