pneumatická doprava puzdrami

Definícia pojmu pneumatická doprava puzdrami v ekonomickom slovníku. Výraz pneumatická doprava puzdrami sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pneumatická doprava puzdrami“

Pneumatická doprava puzdier s uloženým materiálom; puzdro tvorí piest v potrubí (potrubná pošta) a pohybuje sa pôsobením pretlakových síl v potrubí v smere tlakového spádu.