(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plošina motorového vozíka

Definícia pojmu plošina motorového vozíka v ekonomickom slovníku. Výraz plošina motorového vozíka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „plošina motorového vozíka“

Nosná časť motorového vozíka určená na priame uloženie užitočného nákladu; rozoznávame: pevnú plošinu, ktorá je pevne spojená s rámom vozíka a ktorej výšku nad vozovkou nemožno meniť, zdvíhaciu plošinu, uloženú na zdvíhacom zariadení umiestnenom na ráme vozíka, ktorej výšku nad vozovkou možno meniť týmto zariadením, sklopnú plošinu, spojenú s rámom tak, že je sklopná v jednom alebo vo viacerých smeroch pomocou zvláštneho zariadenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.