(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plomba

Definícia pojmu plomba v ekonomickom slovníku. Výraz plomba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Reality, Železničná logistika, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „plomba“

(v doprave) – Zariadenie používané pri kontajneroch, skrinkách, nákladných autách a kamiónoch pre kontrolu príslušných častí, ktoré zostávajú zatvorené počas prepravy.

Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti. Správa katastra je povinná najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti. Túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte. Pokiaľ je na liste vlastníctva plomba, kataster vydá list vlastníctva s vyznačenou plombou jedine majiteľovi nehnuteľnosti alebo ním splnomocnenej osobe.

Uzávera, ktorá slúži na zaistenie tovarov vo vozňoch, intermodálnych prepravných jednotkách a v otvorených vozňoch prikrytých plachtou tak, aby z nich nebolo možné tovar vybrať alebo do nich vložiť bez viditeľných stôp porušenosti uzávery a zásielky počas prepravy.

Upozornenie, že právne vzťahy v liste vlastníctva sú zaťažené právnou zmenou.

Už ste čítali?