(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plocha dopravných uličiek skladu

Definícia pojmu plocha dopravných uličiek skladu v ekonomickom slovníku. Výraz plocha dopravných uličiek skladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „plocha dopravných uličiek skladu“

Súčet plôch uličiek v sklade používaných výhradne vnútroobjektovými dopravnými prostriedkami.

Už ste čítali?