(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plnenie

Definícia pojmu plnenie v ekonomickom slovníku. Výraz plnenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „plnenie“

(v manipulácii s materiálom) – Nakládka nákladu dovnútra kontajnera.

Uspokojenie oprávnených nárokov vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu. Pozri heslo poistná náhrada.

Uspokojenie oprávnených nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu. Viď heslo poistná náhrada.

Čiastka, ktorou je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.