(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Plná moc

Definícia pojmu Plná moc v ekonomickom slovníku. Výraz Plná moc sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie, Železničná logistika.

Definícia výrazu „Plná moc“

Plná moc je dokument potvrdzujúci poverenie jednej osoby vykonávať práva inej osoby. Zvyčajne sa plná moc využíva v prípade využitia Nominee riaditeľa, ked tento menovaný riaditeľ poverí inú osobu konaním za spoločnosť. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Power of Attorney.

(splnomocnenie) – Doklad, v ktorom prepravca splnomocňuje splnomocnenca na vykonávanie v ňom uvedených určitých dispozícií so zásielkou. Podpis splnomocniteľa na doklade musí byť úradne overený.

Už ste čítali?