(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Plná a trvalá invalidita

Definícia pojmu Plná a trvalá invalidita v ekonomickom slovníku. Výraz Plná a trvalá invalidita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Plná a trvalá invalidita“

Telesné poškodenie poisteného, ktoré mu definitívne znižuje oviac ako 70% schopnosť vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mu zabezpečovala príjem, mzdu, zárobok alebo zisk, a zároveň zdravotný stav poisteného vyžaduje pre bežné životné činnosti starostlivosť inej osoby, a to po dobu stanovenú vo Všeobecných poistných podmienkach.

Už ste čítali?