(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Platobný orgán

Definícia pojmu Platobný orgán v ekonomickom slovníku. Výraz Platobný orgán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Platobný orgán „

Orgán, ktorý administruje platby zo štrukturálnych a kohézneho fondu.

jeden alebo viaceré národné, regionálne alebo miestne orgány poverené členskými štátmi za účelom prípravy a predkladania žiadostí o platby a prijímania platieb z EK. Členský štát určí všetky podmienky svojho vzťahu s platobným orgánom a vzťahu platobného orgánu s EK. EK poukazuje platby príspevkov zo štrukturálnych fondov platobnému orgánu v súlade s príslušnými rozpočtovými prídelmi. Platobný orgán zabezpečí, že koneční prijímatelia dostanú platby čo najskôr a bez akejkoľvek zrážky, zadržiavania alebo zmeny. Platobným orgánom pre štrukturálne fondy a Kohézny fond je Ministerstvo financií SR.

orgán, ktorý administruje platby zo štrukturálnych a kohézneho fondu. V SR je platobným orgánom Ministerstvo financií.

Už ste čítali?