(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

platobné podmienky

Definícia pojmu platobné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz platobné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv, Faktoring.

Definícia výrazu „platobné podmienky“

Podmienky a metódy platby za tovar a / alebo služby dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom.

Payment Terms (platobné podmienky) – špecifické podmienky vzťahujúce sa k úhrade pohľadávky, obyčajne uvedené na každej faktúre. Platobné podmienky udávajú počet dní po dátume vystavenia faktúry kedy sa stáva faktúra splatnou, príp. podmienky, pri splnení ktorých má kupujúci právo uplatniť si skonto/zľavu poskytnutú dodávateľom, ďalej spôsob platenia, menu, v ktorej sa má úhrada vykonať a niekedy i podmienky na elimináciu rizík, tzv. kurzová doložka. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Payment Terms.

Už ste čítali?