(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Platobná karta

Definícia pojmu Platobná karta v ekonomickom slovníku. Výraz Platobná karta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Platobná karta“

(PK) – Platobná karta je platobný prostriedok, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankomatu, na pobočke banky), a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Menej rozšírenou je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver za banky. Prvú platobnú kartu začala v roku 1914 vydávať americká telefónna a telegrafická spoločnosť Western Union Telegraph Company?Táto karta bola vyrobená z plechu a umožňovala svojim stálym zákazníkom telefonovať a posielať telegramy bez okamžitého platenia. Zákazník potom dostal súpis telefonátov a telegramov, ich jednotlivé ceny a celkový súčet, ktorý jednorazovo zaplatil šekom alebo príkazom z banky. Prvú bankovú platobnú kartu vydala The Franklin National Bank z New Yorku v roku 1951. A pretože bolo vydávanie kariet dosť nákladné a neprinášalo očakávaný zisk skoro ich vydávanie zastavila. Ďalšia banka, ktorá začala vydávať platobné karty bola Bank of America v roku 1958. A po roku fungovania už túto kartu vlastnil jeden milión klientov. Táto banka svoj úspešný projekt v roku 1966 sprístupnila aj ostatným americkým bankám a jednej anglickej banke. Takže platobné karty sa dostali aj do Európy. Platobná karta je v súčastnosti moderný, relatívne bezpečný a stále viac používaný prostriedok bezhotovostného platobného styku. Umožňuje nám 24 hodín denne vyberať hotovosť z bankomatu alebo na pobočke banky a tiež uhrádzať platby za tovary a služby a to nielen v obchode, ale aj cez internet. Ide o plastikovú kartu, ktorá obsahuje povinné náležitosti a to: označenie banky a asociácie, ktoré kartu vydali, meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, prípadne inú formu identifikácie (rodné číslo, podpis a pod.), číslo platobnej karty, platnosť platobnej karty, záznam dát vo forme magnetického prúžku, (mikročipu) alebo laserového záznamu. Najpoužívanejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta. Je naviazaná na bežný účet klienta. Klient tak používa svoje vlastné peňažné prostriedky zo svojho účtu. O niečo menej používaná je karta kreditná. Kreditná karta na rozdiel od debetnej karty na bežný účet klienta naviazaná nie je a klient pri jej použití čerpá úver z banky. Podľa technológie záznamu dát a systému overenia platby sa platobné karty delia na elektronické, embosované, internetové a čipové. Platobnú kartu možno použiť na platenie, výbery hotovosti a na využívanie doplnkových služieb, ktoré sú s ňou spojené (poistenie).

Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

Už ste čítali?