(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Platnosť PK

Definícia pojmu Platnosť PK v ekonomickom slovníku. Výraz Platnosť PK sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Platnosť PK“

Lehota, doba funkčnosti karty, ktorá je spravidla vyznačená priamo na samotnej karte v tvare MM/RR (09/10- karta platí do konca septembra 2010). Dĺžka platnosti platobnej karty závisí od jej druhu.

Už ste čítali?