(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Platenie poistného

Definícia pojmu Platenie poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Platenie poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie.

Definícia výrazu „Platenie poistného“

realizácia úhrady ceny za poistenie, ktoré poskytuje poistiteľ poistenému podľa poistnej zmluvy. Jednorazové poistné a poistné za prvé poistné obdobie je splatné v deň začiatku poistenia. Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia.

Už ste čítali?