(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Platba vopred, zálohová platba

Definícia pojmu Platba vopred, zálohová platba v ekonomickom slovníku. Výraz Platba vopred, zálohová platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Platba vopred, zálohová platba“

Advance Payment (platba vopred, zálohová platba) – poskytnutie peňažných prostriedkov na určitú dobu za úrok alebo inú náhradu. Je to platba vopred za postúpené pohľadávky poskytnutá faktoringovou spoločnosťou predávajúcemu za účelom preklenutia časového rozdielu medzi dodávkou tovaru, resp. poskytnutím služby a ich peňažnou úhradou zo strany kupujúceho. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Advance Payment.

Už ste čítali?