platba

Definícia pojmu platba v ekonomickom slovníku. Výraz platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „platba“

Prevod peňazí, alebo peňažnej hodnoty jednej strany strane druhej.