(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plánovanie výskumu a vývoja

Definícia pojmu plánovanie výskumu a vývoja v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie výskumu a vývoja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovanie výskumu a vývoja“

Plánovanie výskumných a vývojových programov, ktoré zahrňujú selekciu výskumných oblastí, stanovujú priority a alokujú a rozdeľujú použiteľné zdroje spôsobom založeným na prevádzkových kritériách, tým sa môžu dosiahnuť očakávané ciele tak efektívne ako je to možné.

Už ste čítali?