(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plánovanie systému siete

Definícia pojmu plánovanie systému siete v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie systému siete sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovanie systému siete“

Technika vytvárania časového harmonogramu pre realizáciu projektu. Tento má tri etapy: – analýza projektu na jednotlivé časti a činnosti, ktoré sú usporiadané v logickej sieti (šípkový diagram); – stanovenie doby trvania každej činnosti, vytvorenie časového harmonogramu a vyhľadanie takých aktivít, ktoré sú rozhodujúce pre prípravnú fázu projektu; – prerozdelenie kapacít a finančných zdrojov tak, aby sa mohol vylepšiť časový harmonogram. Výhodou tohto systému plánovania je nasledovné: – vykonávané činnosti môžu byť vzájomne zosúladené čo možno najefektívnejším spôsobom čím sa šetria kapacity i čas; – je to prostriedok na vytváranie najlepšieho možného odhadu trvania projektu; – ponúka možnosť špeciálnej kontroly vývoja projektu signalizovaním odklonov od stanoveného času a ak je to možné ich opráv alebo na druhej strane ohraničenie následkov pre zostávajúce činnosti v projekte.

Už ste čítali?