(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plánovanie pomocou stĺpcových diagramov

Definícia pojmu plánovanie pomocou stĺpcových diagramov v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie pomocou stĺpcových diagramov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovanie pomocou stĺpcových diagramov“

Proces plánovania, pri ktorom sú činnosti schematicky prezentované do stĺpcových diagramov. Šírka stĺpca predstavuje čas a jeho pozícia ukazuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými činnosťami.

Už ste čítali?