plánovanie odbytu

Definícia pojmu plánovanie odbytu v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie odbytu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovanie odbytu“

Výber distribučných kanálov a odbytísk a plánovanie tovarového toku pre selekciu v distribučnom plánovaní.