(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/

Definícia pojmu plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/ v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/“

1. Hlavná plánovacia technika, ktorá sa riadi hlavným výrobným plánom a spája požiadavky na komponenty s výrobným plánom pre materské druhy tovaru. Využíva rozpisky materiálu, údaje skladovej a otvorenej objednávky a informácie z hlavného výrobného plánu na vypočítanie požiadaviek na materiál. Doporučuje vzdať sa doplnkových objednávok na materiál. Ďalej doporučuje prečasovanie otvorených objednávok ak ich dátumy nie sú zosúladené. Toto sa javí ako jediný vhodný spôsob objednávania, ktorý sa v súčasnosti považuje hlavne za metódu udržania platnosti objednávky. 2. (Plánovanie a kontrola zásob) Existujú dva hlavné prístupy ako plánovať a kontrolovať zásoby. a) simulácia pozície budúcich zásob vypočítaná zo stavu súčasných zásob a plánovaných alebo už známych budúcich výsledkov a výnosov. b) explózia nárokov na požiadavky nižšej úrovne prostredníctvom zoznamov materiálov. Tieto dva kroky sa opakujú v každom stupni a začínajú s kompletným výrobkom. Takto sú požiadavky a obchodné a nákupné objednávky vypočítané z požiadaviek na kompletný výrobok. Poznámka: Pre ďalší základný prístup, technika medzného stavu zásob, viď objednávací systém.

Už ste čítali?