plánovanie kvality

Definícia pojmu plánovanie kvality v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „plánovanie kvality“

časť manažérstva kvality, ktorá sa zameriava na vytvorenie cieľov kvality, špecifikuje nevyhnutné prevádzkové procesy a súvisiace zdroje na splnenie cieľov kvality