plánovanie distribúcie

Definícia pojmu plánovanie distribúcie v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie distribúcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovanie distribúcie“

Plánovanie distribúcie t. j. výber distribučných kanálov a samostatných odbytísk a vytvorenie systému podmienok, za ktorých sa bude distribúcia uskutočňovať.