(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plánovanie

Definícia pojmu plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie, Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „plánovanie“

Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú tieto činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia, že tieto činnosti postupujú optimálne tak, aby sa stanovené ciele dosiahli s maximálnym efektom.

Definovanie cieľov, stanovenie zásad a vymedzenie povahy, rámca, rozsahu a časovej špecifikácie postupov a rozborov potrebných na dosiahnutie cieľov.

Už ste čítali?