plánovacie obdobie

Definícia pojmu plánovacie obdobie v ekonomickom slovníku. Výraz plánovacie obdobie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Plánovanie.

Definícia výrazu „plánovacie obdobie“

Naznačenie časového obdobia, ktorého sa týkajú naplánované čísla (napr. ročné výsledky, mesačné výsledky, týždenné výsledky, atď.)