plánovacia skupina

Definícia pojmu plánovacia skupina v ekonomickom slovníku. Výraz plánovacia skupina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „plánovacia skupina“

Najnižšia súhrnná úroveň zbierania výrobných zdrojov, ktorá má tak vysoký stupeň premenlivosti, že nie sú už potrebné žiadne ďalšie špecifikácie pre prípadné plánovanie.