(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plán výrobku

Definícia pojmu plán výrobku v ekonomickom slovníku. Výraz plán výrobku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „plán výrobku“

Dokument, ktorý obsahuje nasledovné údaje pre každý obchodný typ: 1. Všeobecný opis výrobku (hlavné vlastnosti, atď.); 2. údaje o cene a príslušná kalkulácia pre sériu; 3. Plánovaný cyklus životnosti; a ich vzájomné vzťahy. Bežne tento plán vypracováva organizačná jednotka zodpovedná za skupinu výrobkov.

Už ste čítali?